Logo Novem

Modele rozliczeń

CPA - Cost Per Action, czasami również Pay Per Action, lub CPL (Cost per Lead), to model rozliczeń stosowany w marketingu afiliacyjnym. W każdym programie afiliacyjnym rozróżniamy dwie stawki CPA:

1) stawkę CPA dla reklamodawcy, która określa ile reklamodawca płaci za sprecyzowaną w umowie akcję, czyli np.:
* przejście na określoną podstronę serwisu
* kliknięcie w banner
* wypełnienie formularza kontaktowego
* wypełnienie ankiety
* złożenie zamówienia, zakup

2) stawkę CPA dla wydawcy, czyli wielkość prowizji jaką wydawca otrzyma gdy dostarczony przez niego użytkownik taką akcję wykona.

CPC - Cost Per Click, to model rozliczeń stosowany w marketingu afiliacyjnym. W programie afiliacyjnym określana jest stawka CPC dla reklamodawcy i wydawcy. W przypadku reklamodawcy CPC to koszt uzyskania unikalnego kliknięcia, a w przypadku wydawcy CPC jest prowizją przysługującą wydawcy za każde unikalne kliknięcie przez dostarczonego użytkownika.

CPS - Cost Per Sale, model rozliczeniowy stosowany w marketingu afiliacyjnym. W modelu CPS określa się wielkość prowizji za dokonaną poprawną transakcję zakupu. Prowizja jest wielkością stałą bądź procentem od wartości koszyka zakupów.
Źródło:
Słownik marketingu afiliacyjnego opracowany przez:
Novem na podstawie Encyklopedii Afiliacji Efektywnie.com

TOP sieci afiliacyjne:

TradeTracker
ocena: 5.0
Admitad
ocena: 5.0
Lead.Network
ocena: 5.0
Adtrafico
ocena: 5.0
Netsales
ocena: 4.9
WebePartners
ocena: 4.8
SystemPartnerski
ocena: 4.8
Affiliate44
ocena: 4.8
DoAffiliate
ocena: 4.8
SalesMedia
ocena: 4.8
Velgid
ocena: 4.8
Affizzy
ocena: 4.7
Zanox
ocena: 4.6
adFreestyle
ocena: 4.6
AdLeader
ocena: 4.6
Lilante
ocena: 4.5
Perfomo
ocena: 4.3
Afiliant
ocena: 4.2
Novem
ocena: 4.2
Adtraction
ocena: 4.2
leadAff
ocena: 4.2
Afilo
ocena: 3.5
Tradedoubler
ocena: 3.2
afill.me
ocena: 2.0
ProPartner
ocena: 2.0
Netaffiliation
ocena: 1.0
© 2024 www.programy-afiliacyjne.com.pl |  | Programy Partnerskie | Programy Afiliacyjne | Sieci afiliacyjne
Ranking został opracowany przez redakcję serwisu na podstawie subiektywnych opinii.